Ngữ âm tiếng Việt thực hành - Giáo trình cho sinh viên cử nhân nước ngoài

File format: pdf

File Name: Ngữ âm tiếng Việt thực hành - Nguyễn Văn Phúc (2006).pdf
Size: 67.91 MB
Uploaded: 10/17/2018

Status: AVAILABLE

Information:

Volume info:
Series:
Periodical:
Author: Nguyễn Văn Phúc
Year: 2006
Edition:
Publisher: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
City: Hà Nội
Pages: 259
PagesInFile: 260
Language: Vietnamese
Topic: Linguistics > Foreign
Library:
Library issue: 0

Commentary:
DPI: 0
Color:
Cleaned:
Orientation:
Paginated:
Scanned:
Bookmarked: 1
Searchable: 1

Identifiers:

ISBN:
ISSN:
ASIN:
UDC:
LBC:
DDC:
LCC:
DOI:
Googlebook id:
Openlibrary id:

CRC32: EC30872B
SHA1: B6A5AYG55VBBKST5RB6JABSE4FCV5AIF
SHA256: 656690C437B020B787C4808F7115761E35328F898734ABCE201D3E52BFCA56B5
MD5: 90575c56a5cdec0d71fa3cd483f89389

TOC:

TRANG BÌA......Page 1
TRANG TÊN......Page 2
LỜI NÓI ĐẦU......Page 3
A. ĐẶC TRƯNG ÂM HỌC CỦA NGỮ ÂM......Page 5
B. ĐẶC TRƯNG CẤU ÂM CỦA NGỮ ÂM......Page 17
A. CÁC KIỂU CẤU ÂM......Page 39
B. PHÂN LOẠI CÁC ĐƠN VỊ NGỮ ÂM......Page 48
A. SỰ KẾT HỢP CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGỮ ÂM......Page 87
B. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGỮ ÂM......Page 104
Chương IV CÁC NGUYÊN ÂM TIẾNG VIỆT......Page 110
1. Các tiêu chí khu biệt......Page 109
2. Miêu tả các nguyên âm về mặt âm học - cấu âm......Page 115
3. Miêu tà các nguyên âm theo nét [trước]/ [sau] tương đối......Page 127
4. Qui luật phân bô và sự biến dạng của các nguyên âm......Page 131
5. Sự thể hiện cùa các nguyên âm về mặt chữ viết......Page 137
1. Các tiêu chí khu biệt......Page 142
2. Miêu tả các phu âm về mặt âm học - cấu âm......Page 146
3. Miêu tả các phụ âm theo nét [trước]/ [sau] tương đối......Page 164
4. Qui luật phân bố và tính hiện thực cùa các phụ uni......Page 168
5. Sự thể hiện của các phụ âm về mặt chữ viẽt......Page 172
A. CẤU TRÚC ÂM TIẾT TIÊNG VIỆT......Page 176
B. CÁC THÀNH PHẦN CỦA ÂM TIẾT TIẾNG VIỆT......Page 181
A. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA THANH ĐIỆU TRONG NGỮ LƯU......Page 207
B. TRỌNG ÂM......Page 210
C. NGỮ ĐIỆU TIẾNG VIỆT......Page 219
MỘT SỐ THUẬT NGỮ NGỮ ÂM HỌC VIỆT - ANH......Page 226
C. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIÊNG VIỆT......Page 245
D. Tài liệu tham khảo tiếng Anh, tiêng Nga......Page 248
PHỤ LỤC 1. BẢNG CHỬ CÁI TIẾNG VIỆT......Page 250

Description:

Để giúp sinh viên hệ cử nhân nước ngoài học tại Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có một phương tiện phù hợp và chủ động trong quá trình tìm hiểu những tri thức về Ngữ âm tiếng Việt thực hành, chúng tôi viết cuốn giáo trình này. Theo phân bố của khung chương trình, môn Ngữ âm tiếng Việt thực hành được tiến hành giảng dạy cho các sinh viên năm thứ hai bậc đại học ngành Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài. Môn học có thời lượng 90 tiết (6 đơn vị học trình) kể cả thời gian ôn tập và thi. Giáo trình gồm 7 chương: từ chương 1 đến chương 3, trình bay một một cách ngắn gọn những kiến thức cơ sở liên quan đến Ngữ âm học đại cương; từ chương 4 đến chương 7, giáo trình đi vào giới thiệu những tri thức cơ bản về Ngữ âm tiếng Việt thực hành. Ở mỗi chương, chúng tôi cũng đã mạnh dạn trình bày một số kết quả nghiên cứu mới của mình trên lĩnh vực Ngữ âm tiếng Việt thực hành. Mục tiêu của cuốn sách là nhằm cung cấp những kiến thức chung nhất về Ngữ âm tiếng Việt thực hành cho đối tượng là sinh viên nước ngoài nên trong mỗi chương, bên cạnh sự giới thiệu một cách ngắn gọn, đơn giản những khái niệm, những vấn đề thuộc Ngữ âm học nói chung, chúng tôi đã cố gắng trình bày theo cách dễ hiểu nhất và dành những ưu thế nhất định cho những vấn đề thuộc về Ngữ âm tiếng Việt thực hành nói riêng. Những tri thức Ngữ âm tiếng Việt thực hành trong giáo trình còn hướng tới mục đích giúp sinh viên nước ngoài củng cố năng lực phát âm, những kỹ năng thực hành tiếng trong suốt quá trình học và ở một mức độ nào đó có một hình dung đầy đủ, toàn diện về hệ thống Ngữ âm học tiếng Việt. Do đó, sau mỗi chương, giáo trình đều bố trí một hệ thống bài tập dưới dạng những câu hỏi thảo luận để sinh viên có thể kiểm tra và hệ thống hoá những kiến thức đã tiếp thu được trên lớp.

Download:

Gnutella: Gnutella
Ed2k: Ed2k
DC++: DC++
Torrent: Torrent per 1000 books
VIP: VIP Download

How to download ?

Register a free 7 month Trial Account. Access as many books as you like (Personal use) Cancel the membership at any time if not satisfied. Secured and Anonymous

Related

DISCLAIMER: "We cannot guarantee the availability of this ebook on an external site."

Copyright BookOpen.Org @ 2016 - 2018

1188 Users Online Now

amung