Từ điển Mường-Việt

File format: pdf

File Name: Từ điển Mường Việt.pdf
Size: 56.96 MB
Uploaded: 12/21/2019

Status: AVAILABLE

Information:

Volume info:
Series:
Periodical:
Author: Nguyễn Văn Khang
Year: 2002
Edition:
Publisher: Văn Hóa Dân Tộc
City: Hà Nội
Pages: 555
PagesInFile: 555
Language: Vietnamese, Muong
Topic: Linguistics > Dictionaries
Library:
Library issue: 0

Commentary:
DPI: 0
Color:
Cleaned:
Orientation:
Paginated:
Scanned:
Bookmarked:
Searchable: 0

Identifiers:

ISBN:
ISSN:
ASIN:
UDC:
LBC:
DDC:
LCC:
DOI:
Googlebook id:
Openlibrary id:

CRC32: D283A4D7
SHA1: YMK75AOXXPFZTKEKZQFTXOCYUGHJRAZY
SHA256: 33AA05ED6BC208997BA0C15F2A4550CB7D6FB321B7D74DE1B72D2AE837115A21
MD5: c615bde8d7b4edb6746b961e49c0b12c

TOC:


              

Description:

Ebook từ điển Mường - Việt do Nguyễn Văn Khang (chủ biên) tổng hợp lại ngôn ngữ Mường, góp phần vào việc lưu giữ được những nét đặc trưng văn hóa Mường thông qua ngôn ngữ Mường được thu thập và giải nghĩa trong từ điển; đó là các từ ngữ tiếng Mường, nhất là các từ ngữ tiếng Mường cổ nay chỉ còn thấy xuất hiện trong Mo Mường. ebook Từ điển Mường - Việt do Nguyễn Văn Khang (chủ biên) bắt đầu từ vần L trở đi. Thông qua vốn từ ngữ tiếng Mường, giúp bạn đọc hiểu hơn về ngôn ngữ, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Mường cũng như mối quan hệ tiếp xúc mang tính kế thừa, liên tục giữa hai dân tộc Kinh – Mường trong đời sống văn hóa – ngôn ngữ.

Download:

Gnutella: Gnutella
Ed2k: Ed2k
DC++: DC++
Torrent: Torrent per 1000 books
VIP: VIP Download

How to download ?

Register a free 7 month Trial Account. Access as many books as you like (Personal use) Cancel the membership at any time if not satisfied. Secured and Anonymous

Related

DISCLAIMER: "We cannot guarantee the availability of this ebook on an external site."

Copyright BookOpen.Org @ 2016 - 2018

1123 Users Online Now

amung